ARTICLES

P. L. Deshpande

Sudhir Phadke

Prabhakar Jog

Datta Davjekar

Datta Marulkar

K. D. Dikshit

Pt. Bhimsen Joshi

Dnyaneshwar Nadkarni

Lalita Bapat

Mangala Khadilkar

Shaila Datar

Lalita Tamhane

Ashwini Bhave

Deepa Karlekar
(Vasanti Ranade)

ARTICLES - MEDIA

Loksatta
12 Nov 1996

Loksatta
10 Dec 1996

Maharashtra Times
11 Nov 1996

Mumbai Times
11 Nov 1996

Saanj Loksatta
14 Nov 1996

Samna
11 Nov 1996

Kesari Pune
11 Nov 1996

Tarun Bharat Pune

Tarun Bharat

Saanj
14 Nov 1996

Rasrang

Delhi newspaper

Times of India
11 Nov 1996

Saamna Phulora
16 Nov 96

Mumbai Sakal
11 Nov 1996

Pune Shradhanjali
Mid Day
16 Nov 1996

Kesari - Pune
11 Nov 1996

ARTICLES - FAMILY

Amar Varma

Bharti Achrekar

Aruna Jayprakash

Vandana Gupte

Rani Varma